English

Hrvatski


زبان_فارسی

Українська

Tiếng Việt
Medjugorje Our Lady of Medjugorje

Medjugorje


WebSite

Last update
25/Tháng Hai/2024
 

Latest Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Hai 2024

Các con yêu dấu, Các con hãy cầu nguyện và canh tân lòng mình để rồi sự thiện mà các con vun trồng mới có thể sinh hoa trái niềm vui và nên một với Thiên Chúa. Cỏ dại hoang giã và bất thuần (Darnel) đã chiếm cứ nhiều tâm hồn và chúng trở nên không sinh hoa trái; các con nhỏ ơi, đó là lý do tại sao, các con hãy trở thành ánh sáng, tình yêu và là những cánh tay nối dài của Mẹ trong thế giới này mà nó khao khát Thiên Chúa, là Đấng yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Current date and time in Medjugorje : ,

For God to live in your hearts, you must love.

Copyright © Medjugorje WebSite -
medjugorje.ws, medjugorie.ws, medugorje.ws, ourlady.eu and content contributors
Contacts

Caritas of Birmingham and 'A Friend of Medjugorje' Terry Colafrancesco - Sterrett, Alabama EXPOSED / A Friend of Medjugorje and his group Caritas of Birmingham - a cult?